Bookmark and Share     Sitemap    
Jonna Ipsen - keramik & billedkunst - jip ®

Investering &Virksomhedskøb

Malerier er en gave for hele livet.
Hvis man ønsker en gave for hele livet, så er det en god ide at købe kunst.
Det kan give en inspiration og glæde dagligt. Maleriet er lidt ligesom
en historie, med følelser og skæbner. Og når man køber et maleri, så bliver man en del af værkets historie og skæbne.

Maleri som investering.
Et maleri er en god investeringsmulighed. Mange malerier øger deres værdi gennem årerne. Der er mange eksempler på kunstmarkedet, hvor man har købt et maleri for et beskedent beløb, og dets værdi er steget årerne efter til meget høje beløb..

Maleri som et støtte til kunstnerne.
Når du køber et maleri, støtter du en kreativ udvikling. Et maleri er en kunsters håndværk og du støtter personen som har dedikeret sit liv til kunst. Du kan være en støtte for ny etablerede kunstnere. Ved at købe en maleri hjælper du dem og investerer i deres fremtidige udvikling.

Maleri for virksomheder.
Der er mange fordele for virksomheder ved at købe kunst. For eksempel kan du som virksomheds ejer udsmykke virksomhedens lokaler og dermed forbedre arbejdsmiljøet, skabe et behandling atmosfære for medarbejder og besøgende gæster. Smukke glade billeder på væggene kan inspirere, give ideer og afhjælpe stress i dagligdagen.
Som virksomhed kan man få fradrag ved køb af kunst.

køb af kunst kan trækkes fra skat
Det skal være et originalt kunstværk: maleri, skulptur, eller lignende.
Og skal være førstegangs køb direkte fra kunstneren eller gennem galleri.
Kunstværker kan afskrives på linje med afskrivning af driftsmidler, med 25 pct. om året.
Hvis købesummen er på 12.300 kr. eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, : kunstværket bliver ind købt.
jonna ipsen keramik&billedkunst | - DK. | Tlf.: 28581857 | artipsen@gmail.com